Antoinette staat ingeschreven in register voor mediators: Mediation Federatie Nederland ( MfN)

Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. MfN-registermediators (voorheen NMI registermediators) zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities.

Gedragsregels en het reglement

Raad voor Rechtsbijstand

Antoinette Duenk is ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand.  Daardoor kan er een toevoeging aangevraagd worden, zodat u veel minder betaalt voor de bemiddeling. De eigen bijdrage is dan of 53,- euro 105 euro per persoon voor het gehele traject.

Of u daarvoor in aanmerking wordt bij de start van de mediation met u besproken en zonodig aangevraagd. Informatie is hierover is ook te vinden op de website Raad voor Rechtsbijstand

De informatie over de inkomens-vermogensgrenzen vindt u hier Informatie eigen bijdrage Raad voor Rechtsbijstand

Nederlandse Vereniging van Familiemediators

Antoinette Duenk is lid van

Nederlandse vereniging familie mediators

De specialisten op het gebied van familie mediation hebben zich verenigd in de Mfam.

Nederlandse Mediators Vereniging

Dit is de beroepsvereniging van mediators.