Mediation Regio Oost

Antoinette Duenk, John Bezema en Saskia Tegenbosch werken als MfN  registermediators nauw samen en presenteren zich s o.a. middels de website Mediation Regio Oost.

De samenwerking bestaat uit kennisuitwisseling, elkaar ondersteunen en versterken op de inhoud. Ze staan elkaar met raad en daad bij zodat zij zich nog beter kunnen richten op onze cliënten. Ze nemen elkaar waar bij afwezigheid zodat u altijd iemand kunt spreken. Tevens beschikken ze zo over meerdere locaties.

Mediation Regio Oost is geen bedrijf, u gaat geen overeenkomst aan met Mediation Regio Oost indien u kiest voor de diensten van Antoinette Duenk, John Bezema, Saskia Tegenbosch.  De mediator werkt voor eigen rekening en risico.

Website Mediation Regio Oost

AVG ( Algemene Verordering Gegevensbescherming)
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Deze verordening vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens. Door de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te
komen bij de verwerking van hun gegevens. De privacy rechten worden namelijk versterkt en uitgebreid.
Organisaties die met persoonsgegevens werken hebben met deze verordening te maken en dienen hiermee rekening te houden; zo ook Duenk Mediation en Mediation Regio Oost.
Bij de aanmelding als mogelijke cliënt vragen wij enkele persoonsgegevens. Wij moeten duidelijk aangeven waarom wij die gegevens opvragen en wat wij ermee doen. U moet ons daarbij toestemming geven dat wij deze gegevens bewaren en gebruiken en wij moeten u het recht geven om de opgeslagen gegevens in te zien en te laten wijzigen of te verwijderen. Wij moeten kunnen bewijzen dat u die toestemming hebt gegeven. Ons aanmeldingsformulier is hierop aangepast.
Wij zijn van mening dat wij de gegevens nodig hebben om contact met u te kunnen onderhouden en als mediators goed te functioneren. Daarvoor vragen wij voor het geval we een mediationtraject met u starten om  de volgende gegevens: geslacht, naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, inkomensgegevens  en bsn nummers van u en uw minderjarige kinderen. Wij bewaren (verwerken) deze gegevens zorgvuldig en op een afgesloten plaats. Wij gebruiken en verwerken deze gegevens uitsluitend en alleen voor ons zelf en zullen deze niet aan derden verstrekken. Een en ander hebben wij vastgelegd in het
AVG Protocol, (in ontwikkeling) op onze website ter inzage .

Uw toestemming
Alle huidige en oud-cliënten hebben destijds een mediationovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in het eerste gesprek wordt ruim aandacht besteed aan de geheimhouding. Tevens is met u de start en het einde van de mediation gecommuniceerd. De geheimhouding blijft in stand na de afronding en uw gegevens worden zorgvuldig bewaard.

Bij nieuwe (mogelijke) cliënten gaan we er vanuit dat u bij aanmelding expliciet toestemming geeft voor de verwerking van de persoonsgegevens.