Mediation en de kosten: transparantie voorop.

Duenk Mediation werkt zowel op basis van een vast uurtarief als op basis van een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand.

Het vaste uurtarief is 163,35 euro per uur inclusief BTW (ex btw 135 euro). Het uurtarief geldt voor alle werkzaamheden welke aan uw zaak worden besteed zoals de gesprekstijd, de tijd voor verslaglegging en de tijd besteed aan het lezen en beantwoorden van uw mail tijdens de mediation. Doorgaans betalen beide partners de helft van de kosten.

Een kennismakingsgesprek van maximaal 30 minuten wordt niet in rekening gebracht.

Eigen bijdrage 55 of 109 euro 

Indien uw inkomen en vermogen beperkt is, kunt u in aanmerking komen voor toevoeging. Dit houdt in dat u niet alle bestede uren hoeft te betalen, maar een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is dan 55 of 109 euro voor het gehele traject.

NB. Mocht u echter na afloop van de mediation een vermogen van meer dan 15. 423 euro gaan ontvangen, dan zal achteraf de verleende toevoeging worden ingetrokken.

De normen voor de toevoeging vindt u hier:
https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen

Antoinette Duenk is ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en  zal in alle gevallen waarin aannemelijk is dat een van beiden in aanmerking komt voor de toevoeging deze aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Indien een (scheidings)convenant of vaststellingsovereenkomst moet worden bekrachtigd door de Rechtbank, moeten er griffiekosten betaald worden plus de kosten van een  externe advocaat.
De kosten voor deze advocaat, ingeschakeld door Duenk Mediation, zijn 221 euro incl BTW per persoon.  In het geval van een toevoeging hoeft u deze kosten niet te betalen.

U hoeft niet zelf een advocaat te zoeken.

De kosten van het griffierecht zijn afhankelijk van het soort zaak. Deze kunt u vinden op de volgende website:

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Kosten-rechtszaak/Griffierecht//Griffierecht-civiel.aspx

Als er andere externe deskundigen moeten worden ingeschakeld, zoals bijvoorbeeld een accountant, notaris of (hypotheek)adviseur, zult u deze zelf moeten betalen. Deze kosten vallen buiten het mediation traject.

Of u daarvoor in aanmerking komt wordt met u doorgenomen. Informatie is hierover is ook te vinden op de website http://www.rvr.org

Losse alimentatie berekening

Een eerste losse alimentatieberekening kost 181,50 euro. Elke volgende berekening binnen twee maanden na de eerste berekening kost 25 euro.