Losse Alimentatie berekening

Soms komen (ex) partners is onderling wel uit en is er alleen behoefte aan een objectieve alimentatie berekening.

Ook voor het maken van een losse alimentatie berekening volgens de TREMA normen kunt u terecht bij Duenk Mediation.

De Trema berekening gaat uit van behoefte aan alimentatie en van de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Bij het bepalen van de behoefte wordt gekeken naar het netto besteedbaar inkomen van beiden ten tijde van het uit elkaar gaan.

Hoe duur de kinderen zijn wordt ook aan de hand van het netto besteedbaar gezinsinkomen bekeken.

Vervolgens wordt berekend of degen die de alimentatie moet gaan betalen, het bedrag kan opbrengen. Dit heet een draagkrachtberekening, gebaseerd op algemeen vastgestelde normen.

Bedenk daarbij dat de berekening altijd gezien moet worden als een hulpmiddel bij het maken van afspraken over en weer. De berekening  is geen wet of vastgesteld recht.  Alimentatie is gebaseerd op onderlinge afspraak.

Een eerste losse alimentatieberekening kost 181,50 euro. Elke volgende berekening binnen twee maanden na de eerste berekening kost 25 euro.